Rao vặt Máy tính, Laptop tại Đông Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ