Rao vặt Máy tính bảng tại Tp Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh