Rao vặt Máy tính bảng tại Đông Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ