Rao vặt Máy móc, dụng cụ khác tại Tây Nam Bộ, Tây Nam Bộ