Rao vặt Máy móc, dụng cụ khác tại Tây Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ