Rao vặt Máy móc, dụng cụ khác tại Lạng Sơn, Đông Bắc Bộ