Rao vặt Máy móc, dụng cụ khác tại Đông Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ