Rao vặt Máy công nghiệp tại Tây Nam Bộ, Tây Nam Bộ