Rao vặt Máy công nghiệp tại Tây Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ