Rao vặt Máy công nghiệp tại Đông Nam Bộ, Đông Nam Bộ