Rao vặt Máy công nghiệp tại Đông Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ