Rao vặt Máy công nghiệp tại Bắc Giang, Đông Bắc Bộ