Rao vặt Máy cầm tay tại Các tỉnh lân cận Hà Nội, Các tỉnh lân cận Hà Nội