Rao vặt Máy ảnh, Máy quay tại Tp Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh