Rao vặt Máy ảnh, Máy quay tại Tây Nguyên, Tây Nguyên