Rao vặt Máy ảnh, Máy quay tại Tây Nam Bộ, Tây Nam Bộ