Rao vặt Máy ảnh, Máy quay tại Tây Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ