Rao vặt Máy ảnh, Máy quay tại Đông Nam Bộ, Đông Nam Bộ