Rao vặt Máy ảnh, Máy quay tại Đông Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ