Rao vặt Giải trí, Thể thao, Sở thích tại Tp Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh