Rao vặt Giải trí, Thể thao, Sở thích tại Tây Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ