Rao vặt Giải trí, Thể thao, Sở thích tại Hà Nội, Hà Nội