Rao vặt Giải trí, Thể thao, Sở thích tại Đông Nam Bộ, Đông Nam Bộ