Rao vặt Giải trí, Thể thao, Sở thích tại Đông Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ