Rao vặt Đồng hồ tại Bắc Ninh, Các tỉnh lân cận Hà Nội