Rao vặt Sưu tầm, Game, Sở thích tại Trung Bộ, Trung Bộ