Rao vặt Sưu tầm, Game, Sở thích tại Tp Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh