Rao vặt Sưu tầm, Game, Sở thích tại Tây Nam Bộ, Tây Nam Bộ