Rao vặt Sưu tầm, Game, Sở thích tại Tây Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ