Rao vặt Sưu tầm, Game, Sở thích tại Hà Nội, Hà Nội