Rao vặt Sưu tầm, Game, Sở thích tại Đông Nam Bộ, Đông Nam Bộ