Rao vặt Sưu tầm, Game, Sở thích tại Đông Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ