Rao vặt Đồ gia dụng gia đình khác tại Trung Bộ, Trung Bộ