Rao vặt Đồ gia dụng gia đình khác tại Tây Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ