Rao vặt Đồ gia dụng gia đình khác tại Đông Nam Bộ, Đông Nam Bộ