Rao vặt Đồ gia dụng gia đình khác tại Đông Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ