Rao vặt Đồ dùng văn phòng tại Tây Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ