Rao vặt Mẹ và bé tại Tp Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh