Rao vặt Đồ điện tử tại Tp Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh