Rao vặt Đồ cổ cổ vật tại Tp Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh