Rao vặt Đồ cổ cổ vật tại Các tỉnh lân cận Hà Nội, Các tỉnh lân cận Hà Nội