Rao vặt Điện thoại di động tại Tp Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh