Rao vặt Điện thoại di động tại Tây Nguyên, Tây Nguyên