Rao vặt Điện thoại di động tại Tây Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ