Rao vặt Điện thoại di động tại Lai Châu, Tây Bắc Bộ