Rao vặt Điện thoại di động tại Đông Nam Bộ, Đông Nam Bộ