Rao vặt Điện thoại di động tại Đông Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ