Rao vặt Các loại khác tại Nam Định, Các tỉnh lân cận Hà Nội