Rao vặt Các loại khác tại Đông Nam Bộ, Đông Nam Bộ