Rao vặt Các loại khác tại Đông Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ